Odbudowa budynków historycznych

Odbudowa budynków historycznych

Prowadzimy prace na budynkach wymagających renowacji. Tego typu prace wymagają od naszej firmy odpowiednich umiejętności postępowania z tak delikatną materią jaką jest obiekt, nierzadko będący ważnym elementem architektury rejonu w danym kraju.

Budynki które są perełkami architektonicznymi wymagają podczas prac remontowo – budowlanych i renowacyjnych niezwykłej skrupulatności w działaniach.

Aby mieć pewność że nasze prace nie wpłyną negatywnie na odnawiany obiekt wykonujemy szereg ekspertyz technicznych i badań architektonicznych poszczególnych elementów budynku.

Często ogrom prac, które wkładamy w odnowienie obiektów są niezbędne dla zachowania budynku w dobrym stanie technicznym, wizualnym i przekładają się na to, że te obiekty są użytkowane i tworzą spójność architektoniczną, przez wiele, wiele lat.

Zdjęcia przedstawiają odrestaurowany przez naszą firmę budynek portowy w Poczdamie.